Joukkovelkakirjalainat

Vastuunrajoitus

Ole hyvä ja lue huolella alla esitetty vastuunrajoituslauseke ennen kuin päätät painaa alla olevaa linkkiä.

Seuraavilla internet-sivuilla esitetty tieto ei muodosta minkäänlaista arvopaperien julkista tarjoamista.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internet-sivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internet-sivujen sisältämiä tietoja tai muita Velkakirjoihin tai niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa tai olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisessa. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten suoraan tai välillisesti siirtää Yhdysvalloissa tai (Yhdysvaltain Arvopaperilaissa määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.

Velkakirjoja ei ole tarkoitettu, eikä tulisi asettaa tarjottavaksi, myytäväksi tai muuten asetettavaksi saataville yksityissijoittajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yksityissijoittajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä, joka on yksi tai useampi seuraavista: (i) yksityisasiakas asetuksen (EU) 2017/565 artiklan 2 kohdan 8 tarkoittamalla tavalla siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan unionista eroamisesta vuonna 2018 säädetyn lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) (”EUWA”) nojalla; tai asiakas vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (”FSMA”) tarkoittamassa merkityksessä tai missä tahansa FSMA:n alaisissa direktiiviä 2016/97/EU implementoivissa säännöissä tai lainsäädännössä tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä asiakasta ei voida määritellä asetuksen (EU) N:o 600/2014 2(1) artiklan kohdan 8 mukaisesti, kuten tämä on implementoitu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Painamalla alla olevaa ”Hyväksyn”-linkkiä käyttäjän katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituslausekkeen.

Paina ”Hyväksyn” siirtyäksesi tarkastelemaan Velkakirjoja koskevia tietoja.

Paina ”En hyväksy” palataksesi Sijoittajat-sivun alkuun.

Vakuudellinen senioriehtoinen vaihtuvakorkoinen joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy 19.6.2026

 

PHM Group Holding Oyj on laskenut liikkeeseen 300 miljoonan euron senioriehtoiset vakuudelliset vaihtuvakorkoiset velkakirjat, jotka on laskettu liikkeeseen osana 450 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan viitekehystä. Velkakirjojen korko on kolmen kuukauden euribor lisättynä 7,50 prosentin marginaalilla, ja velkakirjat erääntyvät 19.6.2026.

Joukkovelkakirjalainan velkakirjat ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ” PHMGJVAIH26” ja Frankfurt Open Market -kaupankäyntipaikalla.

 

 

Esite 1.12.2023

Liitteet

 

Esite 3.7.2023

Liitteet

Esite 24.4.2023

Liitteet

 

Vakuudellinen takaisinostoehtoinen senioriehtoinen joukkovelkakirjalaina 2021

PHM Group Holding Oyj laski liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen takaisinostoehdollisen seniorehtoisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan 18.6.2021 ja 40 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen takaisinostoehdollisen seniorehtoisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan lisäerän 1.2.2022. Joukkovelkakirjalaina lunastetaan nimellismäärästä sen lopullisena eräpäivänä 18.6.2026, ja sen vuotuinen korko on 4,75 prosenttia.

Joukkovelkakirjalainan velkakirjat ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ”PHMGJ047526” ja Frankfurt Open Market -kaupankäyntipaikalla.