Pidämme huolta ihmisistä ja ympäristöstä.

Vastuullisuus on keskeinen osa jokapäiväistä toimintaamme. Työntekijämme eri maissa pitävät huolen siitä, että asiakkaidemme arki on turvallista, sujuvaa ja viihtyisää. Vastuullisen työmme tulos on tyytyväinen asiakas.

Vastuullisuuden johtaminen PHM Groupissa

Vastuullisuus on yksi PHM Groupin liiketoimintastrategian kulmakivistä. Vastuullisuustyömme keskittyy kolmen osa-alueen ympärille: hyvä hallinto, turvallinen ja monimuotoinen työpaikka sekä ilmasto ja ympäristö.

Hyvä hallinto

Toimimme aina rehdisti ja reilusti. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä omia eettisiä ohjeitamme ja edellytämme samaa alihankkijoiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme. PHM Groupin eettisissä ohjeissa (Code of Conduct) on määritelty kaikkia yhtiöitämme ja kaikkia työntekijöitämme koskevat pelisäännöt, joilla varmistetaan vastuullinen toiminta. Toimittajillemme ja alihankkijoillemme asetamme erilliset vastuullisuusvaatimukset.

Turvallinen ja monimuotoinen työpaikka

Meille sosiaalinen vastuu tarkoittaa ensisijaisesti vastuuta henkilöstöstä. Olemme merkittävä työllistäjä ja kasvavana palvelualan yrityksenä työllistämme ihmisiä tulevaisuudessa yhä enemmän. Tyy­tyväinen ja sitoutunut henkilöstö palvelee parhaiten myös asiakasta. Järjestämme monipuolisia työtehtäviä, tuemme henkilöstön urakehitysmahdollisuuksia ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan. Tarjoamme henkilöstöllemme terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet.

Turvallinen ja monimuotoinen työpaikka

Ilmasto ja ympäristö

Toimimme paikallisesti, mutta meillä on ison konsernin kokoiset voimat. Siksi tiedostamme, että toiminnallamme voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toimimme ympäristölainsäädännön sekä viranomaisohjeiden mukaisesti kaikissa olosuh­teissa ja edellytämme samaa alihankkijoiltamme.

Olemme tunnistaneet liiketoimintamme ympäristövaikutukset ja ohjaamme toimintaamme ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan. Polttoaineenkulutuksesta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on suurin ympäristöhaasteemme. Siksi olemme sitoutuneet saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Vastuullisuusraportointi

Lue lisää vastuullisuustyöstämme viimeisimmästä vuosikertomuksestamme.