Yhtiö lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT-tilintarkastaja Turo Koilan toimiessa päävastuullisena tilintarkastajana.