Hallinnointi

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ja yhtiöjärjestyksemme mukaisesti PHM Groupin hallinto ja valvonta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja konsernin toimitusjohtaja kesken.