Mistä kaikki alkoi?

Nykyinen PHM Group on rakentunut KH Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Porvoon Huoltomiehet Oy:n nimisten yritysten perustalle. Vuonna 1989 perustettu KH Kiinteistöpalvelut Oy – sittemmin Kotikatu-nimellä tunnettu yritys – aloitti kiinteistönhuoltotöiden tekemisen pienenä paikallisena toimijana. Kimmo Helasuon ja Timo Kaislan perustama yritys kasvoi ensimmäisen toimintavuotensa aikana palvelemaan noin kymmentä taloa asiakkaanaan. Hiljalleen toimintaan otettiin mukaan uusia pieniä kiinteistönhuoltoyrittäjiä, jotka kaikki toimivat omalla alueellaan hoitaen asiakaskiinteistöjään paikallisesti. Paikallisuus onkin edelleen olennainen osa PHM Groupin toimintatapaa.

Laman aikana vuonna 1992 perustetun Porvoon Huoltomiehet Oy:n alun alkaen sekä kiinteistöhuoltoon että teollisuuden puhdistamiseen keskittynyttä liiketoimintaa rakensi yrittäjä Mika Uusi-Simola. Vuonna 2014 PHM Groupin nykyinen toimitusjohtaja Ville Rantala osti puolet yrityksestä ja lähti kehittämään sekä kasvattamaan Uusi-Simolan kanssa yritystä määrätietoisesti.

Ensimmäinen yritysosto Porvoon Huoltomiehet Oy:n kiinteistönhuoltoliiketoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi Kaakkois-Suomessa tehtiin vuonna 2015, kun Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy ostettiin osaksi kasvavaa yritystä. PHM Groupille ominaiseen tapaan Kotkan Kiinteistöpalvelut Oy:n yrittäjä ja entinen omistaja on edelleen mukana osakkaana PHM Groupissa. Samana vuonna laajennuttiin myös Lappeenrantaan. Ajatuksena oli varmistaa, että yksiköt ovat maantieteellisesti tarpeeksi lähellä toisiaan, minkä ansiosta yrityksen palvelukyky ja tehokkuus paranevat kaluston ja henkilöstön optimoinnin kautta. Tekijät ja kalusto menivät sinne, missä niitä tarvittiin.

Näiden kahden taustalla olevan yhtiön kolme perusajatusta ovat edelleen keskeisessä roolissa PHM Groupin toiminnassa: paikallisuus, yrittäjävetoinen toiminta ja tehokkuus niin kaluston kuin osaajienkin resursoinnissa.

Molemmat yritykset PHM Group ja Kotikatu jatkoivat kasvuaan vuosien saatossa niin orgaanisesti kuin uusien paikallisten yritysten ja yrittäjien kautta. Vuonna 2015 Kotikatu sai leveämmät hartiat kasvulle pääomasijoittaja Vaaka Partnersin ostettua yrityksen. Porvoon Huoltomiehet Oy taas luopui teollisuuden puhdistamisen liiketoiminnasta vuonna 2017 ja keskittyi kiinteistönhuoltoliiketoimintaan.

Intera Partners tukemaan kasvua

Vuonna 2018 pääomasijoittaja Intera Partners lähestyi PHM Groupin johtoa ja tarjosi mahdollisuutta kasvattaa liiketoimintaa Intera Partnersin tuella. Noin 40 miljoonan liikevaihtoluokkaan kasvanut PHM Group sai lokakuussa 2018 Intera Partnersin enemmistöomistajakseen ja uusi kasvun vaihe saattoi alkaa.

Intera Partnersin mukaantulon myötä PHM Group kasvoi nopeasti. Kolmen kuukauden aikana ostettiin viisi uutta yritystä ja laajennuttiin myös suurempiin kaupunkeihin Lahteen, Mikkeliin, Vaasaan sekä ostettiin uusi yritys Helsingistä. PHM Groupin liikevaihto ylsi nopeasti 60 miljoonaan euroon. Vuonna 2019 PHM Group valloitti Ruotsin markkinan ostamalla neljä eri yhtiötä ja saavutti markkinalla yli 35 miljoonan euron liikevaihdon. Kasvu kohti laajentumista muihin Pohjoismaihin oli aloitettu.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla laajentunut Kotikatu taas oli kasvanut alan suurimmaksi toimijaksi Suomessa, ja sen yrittäjäverkosto kattoi erityisesti pääkaupunkiseudun PHM Groupin keskittyessä pienempiin kaupunkeihin ja laajempaan maantieteelliseen kattavuuteen valtakunnallisesti. Yhdessä PHM Group ja Kotikatu muodostivat houkuttelevan kokonaisuuden ja maantieteellisesti laajasti kattavan kiinteistöhuoltopalvelua tarjoavan verkoston, joka perustui yrittäjävetoiseen toimintaan.

Norjalainen Norvestor mukaan kasvutarinaan

Maaliskuussa 2020 PHM Groupin liikevaihdon ollessa noin 120 miljoonan euroa norjalainen pääomasijoittaja Norvestor osti PHM Groupista enemmistön Intera Partnersilta. PHM Groupin koko oli liikevaihdollisesti kolminkertaistunut Intera Partnersin omistajuuden aikana. Samaan aikaan myös Vaaka Partnersin omistama Kotikatu oli myynnissä. PHM osti syyskuussa 2020 myös Kotikadun, ja näin kaksi alan toimijaa yhdistyivät.

Norvestorin omistajuus on tarjonnut PHM Groupille erittäin voimakkaan tuen kasvulle. Kasvua on toteutettu laajentamalla liiketoimintaa yritysostojen kautta Norjan markkinalle syyskuussa 2020 ja Tanskan markkinalle huhtikuussa 2021. Lisäksi Norvestorin omistajuuskaudella on toteutettu useita yritysostoja Ruotsissa ja Suomessa. Tulevaisuudessakin PHM Group tähtää kasvuun Pohjoismaissa yritysostojen kautta erityisesti Norjan, Tanskan ja Ruotsin markkinoilla.

Vuosi 2021 oli merkittävän kasvun vuosi PHM Groupille. Kun yhtiö lähti vuoteen, oli budjetoitu liikevaihto 268 miljoonaa euroa. Vuosi päättyi 417 miljoonan euron vertailukelpoiseen liikevaihtoon. Nykyisellään yhtiön liikevaihdosta noin 60 % muodostuu Suomessa, noin 30 % Ruotsissa ja noin 10 % Norjassa ja Tanskassa.

Yrittäjähenkinen, vastuullinen ja paikallinen kumppani asiakkailleen

PHM Groupin vastuullisuustyö ja hallinnolliset synergiaedut ovat kehittyneet voimakkaasti pääomasijoittajien tultua mukaan. Samaan aikaan PHM Group toteuttaa edelleen jo perustamisestaan alkaen tuttuja yrittäjämäisen toiminnan ja paikallisuuden toimintatapoja. Mukaan liittyneille yrittäjille tämä takaa motivoivan tavan jatkaa oman yksikön johtamista ja PHM Groupin omistamista. Paikallinen ja yrittäjämäinen ote ovatkin yksi PHM Groupiin liittymisen parhaita puolia joukossamme toimivien yrittäjien mielestä.

Työntekijöille paikallisuus ja yrittäjälähtöisyyden säilyminen tarjoaa laadukasta ja tuttua paikallista johtamista. Myös PHM Groupin asiakkaat arvostavat mallia, jossa turvallinen ja luotettava paikallinen yritys hoitaa kiinteistön kunnossapidon kuten aina ennenkin. Yrittäjätaustaisessa toiminnassa vastuullisuuden kuten myös muut PHM Groupin toimipisteverkostoa palvelevat kehityshankkeet on tuotu yrittäjien tueksi ja avuksi arkeen, jolloin kentällä voidaan keskittyä toteuttamaan laadukasta kiinteistöhuoltopalvelua ja varmistamaan asiakkaiden tyytyväisyys.