PHM Historia

Historia

PHM Group on kasvanut vuonna 1989 perustetun KH Kiinteistöpalvelut Oy:n ja vuonna 1992 perustetun Porvoon Huoltomiehet Oy:n juurille. Yli 30-vuotisen historian polulla yhtiöstä on kehittynyt monien vaiheiden kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa toimiva pääasiassa asunto-osakeyhtiöitä monipuolisesti palveleva kiinteistöpalveluyhtiö.

Mistä kaikki alkoi?

PHM Group on tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa toimiva kiinteistöpalvelukonserni, joka on aikoinaan syntynyt rakentunut KH Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Porvoon Huoltomiehet Oy:n nimisten yritysten perustalle.

Vuonna 1989 perustettu KH Kiinteistöpalvelut Oy – sittemmin Kotikatu-nimellä tunnettu yritys – aloitti kiinteistönhuoltotöiden tekemisen pienenä paikallisena toimijana. Kimmo Helasuon ja Timo Kaislan perustama yritys kasvoi ensimmäisen toimintavuotensa aikana palvelemaan noin kymmentä taloa. Hiljalleen toimintaan otettiin mukaan uusia pieniä kiinteistönhuoltoyrittäjiä, jotka kaikki toimivat omalla alueellaan hoitaen asiakaskiinteistöjään paikallisesti. Paikallisuus onkin edelleen olennainen osa PHM Groupin strategiaa ja toimintamallia.

Vuonna 1992 perustetun Porvoon Huoltomiehet Oy:n alun alkaen sekä kiinteistöhuoltoon että teollisuuden puhdistamiseen keskittynyttä liiketoimintaa rakensi yrittäjä Mika Uusi-Simola. Vuonna 2014 PHM Groupin nykyinen toimitusjohtaja Ville Rantala osti puolet yrityksestä ja lähti kehittämään sekä kasvattamaan yritystä määrätietoisesti Uusi-Simolan kanssa.

Ensimmäinen yritysosto Porvoon Huoltomiehet Oy:n kiinteistönhuoltoliiketoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi Kaakkois-Suomessa tehtiin vuonna 2015, kun Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy ostettiin osaksi kasvavaa yritystä. PHM Groupille ominaiseen tapaan Kotkan Kiinteistöpalvelut Oy:n yrittäjä ja entinen omistaja on edelleen mukana osakkaana PHM Groupissa. Samana vuonna laajennuttiin myös Lappeenrantaan. Ajatuksena oli varmistaa, että yksiköt ovat maantieteellisesti tarpeeksi lähellä toisiaan, minkä ansiosta yrityksen palvelukyky ja tehokkuus paranevat kaluston ja henkilöstön optimoinnin kautta. Tekijät ja kalusto menivät sinne, missä niitä tarvittiin.

Molemmat yritykset, PHM Group (ent. Porvoon Huoltomiehet Oy) ja Kotikatu (ent. KH Kiinteistöpalvelut Oy), jatkoivat kasvuaan vuosien saatossa niin orgaanisesti kuin uusien paikallisten yritysten ja yrittäjien kautta. Vuonna 2015 Kotikatu sai vauhtia kasvulle pääomasijoittaja Vaaka Partnersin ostettua yrityksen. Porvoon Huoltomiehet Oy puolestaan luopui teollisuuden puhdistamisen liiketoiminnasta vuonna 2017 ja keskittyi kiinteistönhuoltoliiketoimintaan.

Intera Partners tukemaan kasvua

Vuonna 2018 pääomasijoittaja Intera Partners lähestyi PHM Groupin johtoa ja tarjosi mahdollisuutta kasvattaa liiketoimintaa Intera Partnersin tuella. Noin 40 miljoonan liikevaihtoluokkaan kasvanut PHM Group sai lokakuussa 2018 Intera Partnersin enemmistöomistajakseen, ja uusi kasvun vaihe saattoi alkaa.

Intera Partnersin mukaantulon myötä PHM Group kasvoi nopeasti. Kolmen kuukauden aikana yhtiö osti viisi uutta yritystä ja laajensi toimintaansa myös suurempiin kaupunkeihin Lahteen, Mikkeliin, Vaasaan. Lisäksi yhtiö osti uuden yrityksen Helsingistä. PHM Groupin liikevaihto kasvoi nopeasti 60 miljoonaan euroon. Vuonna 2019 PHM Group laajensi toimintaansa Ruotsiin ostamalla neljä eri yhtiötä ja saavutti Ruotsin markkinalla yli 35 miljoonan euron liikevaihdon. Kasvu kohti laajentumista muihin Pohjoismaihin oli aloitettu.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla laajentunut Kotikatu oli kasvanut alan suurimmaksi toimijaksi Suomessa, ja sen yrittäjäverkosto kattoi erityisesti pääkaupunkiseudun PHM Groupin keskittyessä pienempiin kaupunkeihin ja laajempaan maantieteelliseen kattavuuteen valtakunnallisesti. Yhdessä PHM Group ja Kotikatu muodostivat houkuttelevan kokonaisuuden ja maantieteellisesti laajasti kattavan kiinteistöhuoltopalvelua tarjoavan verkoston, joka perustui yrittäjävetoiseen toimintaan.

Norjalainen Norvestor mukaan kasvutarinaan

Maaliskuussa 2020 norjalainen pääomasijoittaja Norvestor osti PHM Groupista enemmistön Intera Partnersilta. PHM Groupin liikevaihto oli tuolloin noin 120 miljoonan euroa. PHM Groupin koko oli liikevaihdollisesti kolminkertaistunut Intera Partnersin omistajuuden aikana. Samaan aikaan myös Vaaka Partnersin omistama Kotikatu oli myynnissä. PHM osti syyskuussa 2020 Kotikadun, ja näin kaksi alan merkittävää toimijaa yhdistyivät.

Norvestorin omistajuus on tarjonnut PHM Groupille erittäin voimakkaan tuen kasvulle. Kasvua on toteutettu laajentamalla liiketoimintaa yritysostojen kautta Norjan markkinalle syyskuussa 2020 ja Tanskan markkinalle huhtikuussa 2021. Lisäksi Norvestorin omistajuuskaudella on toteutettu useita yritysostoja Ruotsissa ja Suomessa. Tulevaisuudessakin PHM Group tähtää kasvuun Pohjoismaissa yritysostojen kautta erityisesti Norjan, Tanskan ja Ruotsin markkinoilla.

Vuosi 2021 oli merkittävän kasvun vuosi PHM Groupille. Kun yhtiö lähti vuoteen, oli budjetoitu liikevaihto 268 miljoonaa euroa. Vuosi päättyi 417 miljoonan euron vertailukelpoiseen liikevaihtoon. Yksi vuoden 2022 merkittävimmistä tapahtumista oli PHM Groupin kasvustrategian mukainen laajentuminen Pohjoismaiden ulkopuolelle Saksaan, kun yhtiö osti Hampurin alueella toimivan kiinteistöpalveluyritys Schultz Gruppen.

Yrittäjähenkinen, vastuullinen ja paikallinen kumppani asiakkailleen

PHM Groupin vastuullisuustyö ja hallinnolliset synergiaedut ovat kehittyneet voimakkaasti pääomasijoittajien tultua mukaan. Samaan aikaan PHM Group toteuttaa edelleen jo perustamisestaan alkaen tuttuja yrittäjämäisen toiminnan ja paikallisuuden toimintatapoja. Mukaan liittyneille yrittäjille tämä takaa motivoivan tavan jatkaa oman yksikön johtamista ja PHM Groupin omistamista. Paikallinen ja yrittäjämäinen ote ovatkin yksi PHM Groupiin liittymisen parhaita puolia joukossamme toimivien yrittäjien mielestä.

Työntekijöille paikallisuus ja yrittäjälähtöisyyden säilyminen tarjoaa laadukasta ja tuttua paikallista johtamista. Myös PHM Groupin asiakkaat arvostavat mallia, jossa turvallinen ja luotettava paikallinen yritys hoitaa kiinteistön kunnossapidon kuten aina ennenkin. Yrittäjätaustaisessa toiminnassa vastuullisuuden kuten myös muut PHM Groupin toimipisteverkostoa palvelevat kehityshankkeet on tuotu yrittäjien tueksi ja avuksi arkeen, jolloin voimme arjessa keskittyä toteuttamaan laadukasta kiinteistöhuoltopalvelua ja varmistamaan asiakkaidemme tyytyväisyys.

Kasvu jatkuu

Tänä päivänä PHM Group on viidessä maassa toimiva kiinteistöpalvelukonserni. Konsernissa työskentelee yli 10 000 kiinteistöpalveluiden ammattilaista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 759 miljoonaa euroa.