Strategia ja tavoitteet

Tehtävänämme on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöistään. Se on meidän missiomme. Palvelemme asiakkaitamme tarjoamalla laajan valikoiman kiinteistöjen ylläpito-, hallinto- ja teknisiä palveluita paikallisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa.

Visionamme on kasvaa johtavaksi paikalliseksi kiinteistöpalvelukumppaniksi kaikissa toimintamaissamme. Laaja mutta hajanainen kiinteistöpalvelumarkkina tarjoaa hyvät lähtökohdat yhtiömme laajentumiselle sekä orgaanisesti että yritysostoin. Myös megatrendit, kuten kaupungistuminen, rakennuskannan vanheneminen sekä ostopalveluiden yleistyminen tukevat kasvutavoitettamme.

Päästäksemme tavoitteeseemme olemme määritelleet strategiamme viisi keskeistä kulmakiveä, joissa haluamme onnistua.

Orgaaninen kasvu

Kasvamme valtakunnallisesti hyödyntämällä laajaa paikallista osaamistamme. Tunnemme asiakkaamme. Tutut paikalliset henkilöt palvelevat asiakkaitamme joustavasti ja nopeasti. Heillä on tukenaan suuren yhtiön palvelutarjoama ja resurssit. Sen ansiosta tarjoamme verrattoman asiakaskokemuksen. Kehitämme myyntityötämme systemaattisesti ja hyödynnämme laajan palveluvalikoimamme ristiinmyyntiä. Asiakas saa meiltä yhden luukun periaatteella mittavan palveluvalikoimamme hyödyt kiinteistönsä erilaisiin tarpeisiin.

Toiminnan tehokkuus

Kilpailukykyinen ja tehokas toiminta sekä jatkuva kehittäminen tekevät meistä kannattavimman palveluyhtiön markkinoilla. Toimintamme laatukriteerit ovat korkeat – olemme ammattitaitoisia ja teemme sen, minkä lupaamme. Hyödynnämme suuren yhtiön mittakaavaetuja ja samalla paikallisten toimijoiden ketteryyttä. Keskitetyt tukitoimintomme ja johtamismallimme mahdollistavat resurssien ja parhaiden käytäntöjen jakamisen paikallisiin tarpeisiin. Digitalisaation edut ovat osa tehokkuuttamme ja ketteryyttämme.

Yritysostot

Kasvamme ja luomme arvoa aktiivisin yritysostoin niin maantieteellisesti kuin laajentamalla palveluvalikoimaamme. Varmistamme ostettujen kokonaisuuksien sujuvan haltuunoton ja ohjauksen tehokkaan yhtenäistämisprosessimme avulla. Tarjoamme keskitetyt resurssit ja osto-osaamisen kaikkien PHM Groupin yhtiöiden käyttöön. Säilytämme yrittäjävetoisuuden ja takaamme jatkuvuuden paikallisessa toiminnassa sitouttamalla avainhenkilöt yhtiöön.

Työntekijäkokemus

Erinomainen johtaminen, sujuva arki sekä turvallinen ja innostava työskentely-ympäristö tekevät meistä alamme parhaimman paikan työskennellä. Tarjoamme ison yhtiön uramahdollisuudet ja vakauden sekä pienen yhtiön paikallisen yrityskulttuurin. Arvostamme yrittäjämäistä työskentelyä, mikä tarjoaa monipuolisen ja itsenäisen työnkuvan sekä vapauden ja vastuun toimia.

Vastuullisuus ja hyvä hallinto

Olemme vastuullinen, luotettava ja eettisen liiketavan mukaan toimiva yritys. Lakien ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on meille selvyys. Tuotamme kestävää kehitystä edistäviä palveluita asiakkaillemme. Suhtaudumme läpinäkyvästi ja vakavasti vastuuseemme ihmisistä ja yhteisestä ympäristöstämme. Suuren yhtiön tarjoama tuki ja optimoidut resurssit varmistavat toiminnan luotettavuuden ja tehokkuuden niin vastuullisuuden kuin liiketoiminnankin näkökulmasta.