Hallitus

PHM Groupin hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty osakeyhtiölaissa ja muussa soveltuvassa lainsäädännössä. PHM Groupin hallituksella on yleinen päätös- ja toimintavalta kaikissa asioissa, joita ei lain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan ole varattu muille hallintoelimille. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja sen yleistehtävänä on yhtiön hallinnon organisointi ja valvonta sekä yhtiön tytäryhtiöiden johtaminen.

PHM Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä määräytyy yhtiön yhtiökokouksessa, jossa valitaan myös hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan ​​puheenjohtajan. PHM Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on jatkuva.

Karl Svozilik

s. 1979 Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020.

CV

Ståle Angel

s. 1960 Hallituksessa vuodesta 2020

CV

Marika af Enehjelm

s. 1974 Hallituksessa vuodesta 2020

CV

Tuomas Sarkola

s. 1988 Hallituksessa vuodesta 2020

CV

Svein Olav Stølen

s. 1959 Hallituksessa vuodesta 2020

CV