Yhtiökokous

Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja johtamiseen yhtiökokouksessa tehtävillä päätöksillä. Yhtiökokous kutsutaan koolle pääsääntöisesti hallituksen kutsusta. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä Suomen osakeyhtiölain mukaisesti, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Suomen osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa kunkin tilikauden päättymisestä.

Suomen osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellään varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, mukaan lukien muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, taseessa näkyvän voiton käyttö, valinta ja yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä muut yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa päätettävät asiat.