PHM Group - Markkinat

Markkinat

Toimimme pohjoismaisilla kiinteistöhuolto- ja hoitopalvelumarkkinoilla keskittyen asuinkiinteistöjen ylläpitopalveluihin. Maantieteellinen ydinmarkkinamme on Pohjoismaat. Olemme johtava asuinkiinteistöjen kunnossapitopalveluiden tarjoaja Suomessa, meillä on vakiintunut asema asuinkiinteistöjen kunnossapitopalvelumarkkinoilla Ruotsissa sekä jalansijaa myös Norjan, Tanskan ja Saksan markkinoilla.

Toimimme defensiivisellä ja resilientillä markkinalla – palveluitamme tarvitaan talouden
syklistä riippumatta.

Kiinteistöhuollon trendejä

 1. Rakennuskannan ikääntyminen ja teknistyminen
 2. Ostopalveluiden yleistyminen
 3. Digitalisaatio
 4. Vastuullisuus ja kestävä kehitys
 5. Kaupungistuminen
 6. Toimialan konsolidaatiokehitys
 7. Osaajapula

Kasvumme ajureita

 1. Tarve kiinteistön elinkaaripalveluille ja kiinteistötekniikan jatkuville, sopimusperusteisille palveluille kasvaa
 2. Palveluiden osto mahdollisimman kattavasti yhden kumppanin kautta; kysyntä kattavalle palvelutarjoamalle kasvaa
 3. Digitaaliset palvelualustat mahdollistavat toiminnallisen tehokkuuden ja tiedonkulun parantamisen
 4. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen trendi luo tarpeen kiinteistöjen arvoa ja elinkaarta lisääville kiinteistöhuollon palveluille
 5. Kaupungistuminen luo edellytykset suurempien kiinteistökokonaisuuksien palvelualueille
 6. Toimialan konsolidaatiokehitys mahdollistaa paikallisten osaajakeskittymien vahvistamisen yritysostojen kautta, ja keskimääräistä markkinakasvua voimakkaamman kasvun
  • Yritysostot tuovat vahvistusta myös toimialan osaajapulaan
  • Pitämällä hyvää huolta henkilöstöstämme, varmistamme kyvykkyytemme tuottaa laadukkaita kiinteistöpalveluita paikallisesti