PHM Group Holding Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

PHM Group Holding Oyj:n pörssitiedote 30.4.2024 klo 13.00 

PHM Group Holding Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.4.2024. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta jaetaan yhtiön rahoitusjärjestelyjen ehtojen sallimissa rajoissa 1 468 116,80 euroa.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Karl Svozilikin, Marika af Enehjelmin, Ståle Angelin, Svein Olav Stølenin ja Tuomas Sarkolan. Hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Karl Svozilikin yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti maksaa Ståle Angelille ja Svein Olav Stølenille 18 000 euron vuosipalkkion. Muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Lisäksi yhtiö korvaa hallituksen jäsenille matkakustannukset yhtiön kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta sekä palkkiot

Tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Turo Koila. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

PHM GROUP HOLDING OYJ

 

Lisätietoja antaa:

Petri Pellonmaa, konsernin talousjohtaja, puh. 040 568 3841 

 

PHM Group Holding Oyj lyhyesti

PHM Group on kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit: yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. Uskomme, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä, valitseeko kumppaniksi tutun paikallisen vai ison konsernin. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://phmgroup.com/fi.

 

Yhteyshenkilöt

Liitteet