Finanssivalvonta on hyväksynyt PHM Group Holding Oyj:n 340 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen takaisinostoehdollisen senioriehtoisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen

PHM Group Holding Oyj:n Pörssitiedote 7.6.2022 klo 14.40.

Finanssivalvonta on hyväksynyt PHM Group Holding Oyj:n 340 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

PHM Group Holding Oyj laski liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen takaisinostoehdollisen seniorehtoisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan 18.6.2021 ja 40 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen takaisinostoehdollisen seniorehtoisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan lisäerän 1.2.2022 (yhdessä ”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina lunastetaan nimellismäärästä sen lopullisena eräpäivänä 18.6.2026 ja sen vuotuinen korko on 4,75 prosenttia.

Finanssivalvonta on 6.6.2022 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka tulee olemaan saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteessa
https://www.phmgroup.com/fi/sijoittajille/lainarahoitus/joukkovelkakirjalaina/. Listalleottoesitteen tiivistelmä on käännetty suomeksi.

PHM Group Holding Oyj on jättänyt hakemuksen Joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ja Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan Joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 9.6.2022 alkaen kaupankäyntitunnuksella ”PHMGJ047526”.

Nordea Bank Abp ja Pareto Securities AS toimivat Joukkovelkakirjalainan järjestäjinä.

PHM GROUP HOLDING OYJ

Lisätietoja antaa:

Petri Pellonmaa, konsernin talousjohtaja, puh. 010 270 8001

PHM Group Holding Oyj lyhyesti

PHM Group on pohjoismainen kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. Pohjoismainen kiinteistöpalvelukonserni PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit; yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. PHM Group uskoo, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä ottaako tutun paikallisen vai ison pohjoismaisen. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://www.phmgroup.com/fi/.

Huomautus

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (ii) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhteyshenkilöt

Liitteet