PHM Kotka
27.4.2022 | Yrittäjätarinat

Kotkan Kiinteistöpalvelu liittyi PHM Groupiin vuonna 2015

Kotkan Kiinteistöpalvelu on perhetaustainen toimija, jonka johdossa toimivat PHM Groupiin liittynyt entinen yrityksen omistaja Mikko Pirinen ja hänen puolisonsa Terhi Ripatti. Yrityksen perusti Mikon isä ja poika puolisoineen on seurannut isän jalanjäljissä saman liiketoiminnan parissa vuodesta 1998 alkaen. Sekä Mikko että Terhi ovat todellisia ammattilaisia kiinteistönhuollon tehtävissä ja yrittäjinä – molemmat ovat tehneet vuosien varrella alaan liittyviä erilaisia töitä laidasta laitaan.

– Aloitimme isäni perustamassa yrityksessä noin viiden työntekijän voimin. Silloin yritys oli hyvin pieni kiinteistönhuoltoyritys, voisi ajatella enemmän sellaisena talonmiestyyppisenä toimintana. Lähdin opiskelemaan yrittämistä ja pikkuhiljaa aloimme kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaa sekä toimimaan ammattimaisemmin. Vuosien varrella on tullut tehtyä alan työtä laidasta laitaan aina siivouksesta lumitöihin. Tämä on ollut hyvin opettavaista, kertoo Mikko Pirinen yrityksen polusta.

Vuoteen 2015 saakka yritys oli perheen omistuksessa ja kasvanut noin 5 miljoonaa liikevaihtavaksi vahvaksi paikalliseksi toimijaksi Kotkan alueella.

– Kesällä 2015 PHM Groupin Ville Rantala ja Mika Uusi-Simola lähestyivät minua ja tarjosivat mahdollisuutta liittyä osaksi PHM Groupia. Varsinaisesti emme olleet suunnitelleet yrityksen myymistä juuri silloin – ehkä myyminen oli jossakin taustalla mielessä, mutta ajattelin, että joskus sitten ”isona” myymme yrityksen.

Asiat etenivät kuitenkin melko nopeasti ja vuoden 2015 lokakuussa PHM Group osti Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:n.

– Koin, että PHM Groupin tarjoama tuki kasvuun ja mahdollisuus samalla jatkaa itsenäisenä yksikkönä omalla tutulla nimellä olivat meille käänteentekeviä seikkoja tarjouksen hyväksymisen kannalta. En näkisi itseäni valtakunnallisena toimijana. Kuvio on ihan erilainen olla ison yrityksen yksikkö kuin olla oma itsenäinen ja paikallinen toimija – sellaisia me halusimme olla jatkossakin, kertoo Pirinen.

Kotkan Kiinteistöpalvelu on kasvanut PHM Groupin tuella noin kahdeksan miljoonan liikevaihtoon. Yrityksen vahva sopimusasiakaskanta on säilynyt ja kasvanut tasaisesti vuosien aikana ja muodostaa liiketoiminnalle tärkeän perustan. Lisäksi liiketoimintaa on kehitetty lisäpalveluiden osalta esimerkiksi korjausrakentamisen sähkötöiden tarjonnassa.

– Yrittäjä on melko yksin ja kasvun johtaminen sekä kannattavuuden varmistaminen voivat olla haastava tehtävä yrittämisen ohella. Erityisesti tähän olemme saaneet tukea ja osaamista PHM Groupista. Olemme edelleen paikallinen ja tuttu toimija asiakkaillemme, mutta voimme PHM Groupin verkoston ja leveiden harteiden ansiosta tarjota asiakkaillemme parempaa toimitusvarmuutta ja vasteaikoja.

Tänä päivänä Kotkan Kiinteistöpalvelu palvelee yli 500 asiakasta kuukausittain. Pirinen johtaa edelleen toimintaa paikallisesti ja Ripatti on mukana vahvasti arjen pyörittämisessä. Molempien laaja osaaminen kiinteistönhuoltoalalta tarjoaa pohjan, joka näkyy hyötyinä aina asiakkaalle saakka.

– Tiedämme itse käytännöt ruohonjuuritasolta alkaen ja puhumme samaa kieltä huoltohenkilöiden ja siivoojien kanssa. Tämä helpottaa myös tarjouslaskentaa, koska tiedämme, minkälaisen työajan mikäkin työ ottaa ja näkyy myös asiakkaalle tehokkuutena, kertoo Terhi Ripatti.

Nykyään Kotkan Kiinteistöpalveluilla on noin 140 työntekijää Kotkan ja Haminan alueella. Yrittäjienkin arki on muuttunut PHM Groupin aikana.

– Meillä on leveämmät hartiat asiakkaan suuntaan PHM Groupin verkoston ansiosta ja laajemmin myös palveluja. Emme ole vain kiinteistöhuoltoyritys, vaan esimerkiksi talotekniikan ja sähkötöiden ammattilainen, puutarhuri ja korjausrakentaja samassa paketissa. Asiakkaille tämä tarjoaa helppoutta ostaa palvelut luotettavan paikallisen ja tutun toimijan kautta.

Myös keskitetyt hankinnat ja kalustokeskittäminen tuovat hintaetuja asiakkaille, sillä isolla yrityksellä hankintaedut ovat merkittäviä.

– Kaikin puolin toiminta on ammattimaisempaa, mihin olen hyvin tyytyväinen. Teemme edelleen työtä yrittäjähenkisesti, asiakaspalvelumme on paikallista ja liiketoimintaa ohjataan paikallisen markkinan mukaan. Samalla olemme nopea ja ketterä, koska mahdollisuus paikalliseen päätöksentekoon on vahva.

Pirinen näkee myös, että mahdollisuus sparrata liiketoiminnasta muiden PHM Groupin yksiköiden kanssa on hedelmällistä. Jo luotuja ja hyväksi todettuja toimintatapoja voidaan viedä käytäntöön muihinkin yksiköihin ja hätätilanteissa tai resurssipulassa saa apua toisilta yksiköiltä niin koneiden ja laiteiden kuin henkilöstönkin muodossa. Myös työturvallisuuteen ja henkilöstöhallintoon on PHM Groupissa luotu valmiit toimintatavat, jotka on kaikkien liittyvien yritysten käytettävissä.

– Saamme apua pääkonttorista aina kysyttäessä. Jokaisen yrityksen ja yksikön ei tarvitse tehdä samaa asiaa itse uudelleen. Esimerkiksi koronapandemian aikainen viestintä on ollut hyvä esimerkki tästä ja helpottanut arkeamme merkittävästi.

Tulevaisuus PHM Groupissa tuntuu Piriselle ja Ripatille luonnolliselta jo yhdessä kuljettujen vuosien jälkeen. – Olemme viihtyneet Terhin kanssa PHM Groupissa seitsemän vuotta hyvin, emmekä ole vieläkään lähdössä mihinkään. Välillä paloa työhön perustelee sillä, että duuni on harrastus samalla. Jos minulta kysyttäisiin nyt, lähtisinkö yrittäjäksi, toteaisin, että olen erittäin tyytyväinen siihen vapauteen, mitä oman yrityksen myyminen osaksi PHM Groupia toi. Nyt voi pitää lomat, saa kuukausipalkkaa työstä ja samalla on suuri vapaus toimia yrittäjämäisesti. Pitäisi olla todella hyvä tarjous, johon ottaisin kiinni, päättää Pirinen.