PHM Group Holding Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

PHM Group Holding Oyj:n pörssitiedote 10.5.2023 klo 16.15

PHM Group Holding Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.5.2023. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vapaan oman pääoman osoittama kertynyt 430 736,63 euron suuruinen tappio katetaan myöhemmin kertyvillä voittovaroilla, eikä erillisiin toimenpiteisiin oman pääoman korjaamiseksi ryhdytä, ja että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Karl Svozilikin, Marika af Enehjelmin, Ståle Angelin, Svein Olav Stølenin ja Tuomas Sarkolan. Hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Karl Svozilikin yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti maksaa Ståle Angelille ja Svein Olaf Stølenille 18.000 euron vuosipalkkion. Muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Lisäksi yhtiö korvaa hallituksen jäsenille matkakustannukset yhtiön kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy AB toimikauden, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisön ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Turo Koila. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

 

PHM GROUP HOLDING OYJ

 

Lisätietoja antaa:

Petri Pellonmaa, konsernin talousjohtaja, puh. 040 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com 

 

PHM Group Holding Oyj lyhyesti

PHM Group on kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit: yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. Uskomme, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä, valitseeko kumppaniksi tutun paikallisen vai ison konsernin. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://phmgroup.com/fi

 

Yhteyshenkilöt

Liitteet