PHM Group Holding Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023: Vakaa operatiivinen suoritus haastavassa markkinassa ja ennätyksellinen yrityskauppa-aktiivisuus

PHM Group Holding Oyj Pörssitiedote 14.11.2023 klo 10.00

Tämä tiedote on tiivistelmä PHM Group Holding Oyj:n tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta ajalta tammi–syyskuu 2023. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.phmgroup.com/fi/sijoittajille/.

 

Keskeistä kolmannelta vuosineljännekseltä

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 30 % ja oli 146,3 miljoonaa euroa (112,5).
 • Raportoitu käyttökate (EBITDA) kasvoi 7 % ja oli 20,3 miljoonaa euroa (19,0).
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (LFL) kasvoi 1 %:n ja oli 155,4 miljoonaa euroa (153,9). Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5 %.
 • LFL-oikaistu EBITDA kasvoi 2 % ja oli 25,2 miljoonaa euroa (24,8). Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna LFL-oikaistu EBITDA kasvoi 5 %.
 • Vuosineljänneksen tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (6,5).
 • Operatiivinen kassavirta ennen yritysostoja laski 71 % ja oli 3,6 miljoonaa euroa (12,4).
 • Velkaantumisaste oli 5,01x (4,71).

 

Keskeistä katsauskaudelta tammi–syyskuu

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 26 % ja oli 429,0 miljoonaa euroa (339,2).
 • Raportoitu käyttökate (EBITDA) kasvoi 14 % ja oli 61,0 miljoonaa euroa (53,6).
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (LFL) kasvoi 1 %:n ja oli 484,2 miljoonaa euroa (480,3). Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5 %.
 • LFL-oikaistu EBITDA kasvoi 0,4 % ja oli 73,5 miljoonaa euroa (73,2). Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna LFL-oikaistu EBITDA kasvoi 3 %.
 • Katsauskauden tulos oli 0,3 miljoonaa euroa (5,1).
 • Operatiivinen kassavirta ennen yritysostoja kasvoi 3 % ja oli 40,2 miljoonaa euroa (39,1).

 

Vuosineljänneksen merkittävät tapahtumat

 • Ennätyksellinen yrityskauppa-aktiivisuus: Bredablick-hankinnan toteutuminen teki PHM:stä markkinajohtajan Ruotsissa, ja Sefbo-kauppa, jossa hankittiin Norjan johtava taloyhtiöiden tilauspohjaisten kiinteistöpalveluiden tarjoaja. Sefbo-kauppa saatiin päätökseen lokakuussa 2023.
 • Vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä saatiin päätökseen kahdeksan yritysostoa, ja näistä vuotuinen kokonaisliikevaihto oli 85,2 miljoonaa euroa.
 • Tulosta tukivat hinnankorotukset, parempi lisäpalvelujen myyntimix ja matalammat toimintakulut, mutta tulosta heikensivät alhaisempi lisämyynnin määrä ja valuuttakurssin negatiivinen kehitys.
 • PHM Group Holding Oyj:n vuoden 2026 vaihtuvakorkoisten joukkovelkakirjalainojen kehyksen korottaminen 200 miljoonasta eurosta 450 miljoonaan euroon hyväksyttiin. Sefbon hankinnan rahoitus järjestettiin. Saadut merkintäsitoumukset olivat 140 miljoonaa euroa, ja vaihtuvakorkoisten velkakirjojen liikkeeseenlasku toteutui lopullisesti lokakuussa 2023.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Milj. EUR, IFRS

7-9/23

7-9/22

Muutos %

1-9/23

1-9/22

Muutos %

1-12/22

Edelliset 12 kk

Raportoitu

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

146,3

112,5

30 %

429,0

339,2

26 %

483,3

573,1

Käyttökate, EBITDA

20,3

19,0

7 %

61,0

53,6

14 %

71,9

79,3

Oikaistu EBITDA

22,0

20,1

9 %

65,1

56,5

15 %

77,3

85,9

Oikaistu EBITDA -%

15,1 %

17,9 %

-3 %

15,2 %

16,7 %

-1 %

16,0 %

15,0 %

Oikaistu EBITA

14,8

12,7

16 %

45,1

36,0

25 %

56,0

65,1

Oikaistu EBITA -%

10,1 %

11,3 %

-1 %

10,5 %

10,6 %

0 %

11,6 %

11,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertailukelpoinen* (Like-for-Like, LFL)

 

 

 

 

 

 

 

 

LFL Liikevaihto

155,4

153,9

1 %

484,2

480,3

1 %

654,9

658,8

LFL käyttökate EBITDA

23,5

24,0

-2 %

69,3

70,4

-2 %

92,0

90,9

Oikaistu LFL EBITDA

25,2

24,8

2 %

73,5

73,2

0 %

97,3

97,6

Oikaistu LFL EBITDA -%

16,3 %

16,1 %

0 %

15,2 %

15,2 %

0 %

14,9 %

14,8 %

Oikaistu LFL EBITA

17,7

17,6

1 %

51,1

52,0

-2 %

68,4

67,5

Oikaistu LFL EBITA -%

11,4 %

11,4 %

0 %

10,5 %

10,8 %

0 %

10,4 %

10,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taloudellinen asema

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja**

3,6

12,4

-71 %

40,2

39,1

3 %

52,7

 

Kassakonversio***

18 %

65 %

-47 %

66 %

73 %

-7 %

73 %

 

Korolliset nettovelat (NIBD)

503,4

384,0

31 %

503,4

384,0

31 %

421,2

 

Velkaantumisaste, x****

5,01

4,71

6 %

5,01

4,71

6 %

4,81

 

*) LFL = Like-for-like, luvut oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa hankitut yritykset olisivat olleet yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan edellisillä tilikausilla
**) EBITDA + käyttöpääoman muutos (pois lukien konsernin sisäinen velka konsernin emoyhtiölle) – käyttöomaisuusinvestoinnit (pois lukien yrityskaupat)
***) EBITDA / Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja
****) Korolliset nettovelat / (Oikaistu LFL EBITDA edelliseltä 12 kuukaudelta + synergiat yrityshankinnoista). Synergiat per 30.9.2023 2,9 milj. eur (30.9.2022: 1,0, 31.12.2022: 1,0)

 

Johdon katsaus 

Vuoden 2023 kolmatta neljännestä kuvasi kaikkien aikojen suurin yrityskauppa-aktiivisuus ja vakaa operatiivinen suorituskyky haastavassa markkinaympäristössä. Neljänneksen aikana PHM Group toteutti Bredablickin hankinnan, joka oli allekirjoitettu vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä, kasvatti liiketoimintaansa Tanskassa merkittävästi kahdella suurella yritysostolla ja allekirjoitti sopimuksen Sefbo Groupin ostamisesta. Sefbo on Norjan johtava taloyhtiöiden tilauspohjaisten kiinteistöpalveluiden tarjoaja.  Sefbon hankinta edellytti Norjan kilpailuviranomaisen hyväksyntää, ja kauppa toteutui lokakuussa 2023. Yrityskaupat, mukaan lukien vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä toteutunut Sefbon osto, kasvattavat PHM:n liiketoimintaa merkittävästi: Ruotsin liiketoimintaa noin kolmanneksella, Tanskan liiketoimintaa noin kahdella kolmanneksella, ja Norjan liiketoiminta yli kaksinkertaistui vertailukelpoisen liikevaihdon osalta. Operatiivisesti PHM jatkoi olemassa olevan liiketoimintansa kehittämistä orgaanisen kasvun strategian mukaisesti ja paransi edelleen hankittujen yritysten toiminnallista suorituskykyä.

Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 1 %:n 155,4 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen oikaistu käyttökate nousi 2 % 25,2 miljoonaan euroon. Tuloksiin vaikutti edelleen negatiivisesti valuuttakurssikehitys, jolla oli -6,6 miljoonan euron vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja -0,7 miljoonan euron vaikutus vertailukelpoiseen oikaistuun käyttökatteeseen vuosineljänneksen aikana. Näin ollen kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto ja käyttökate kasvoivat 5 %. Liikevaihtoa tukivat sopimusmyynnin kasvu PHM:n kaikissa toimintamaissa, mitä puolestaan tukivat sekä hinnankorotukset että asiakaskannan kasvu sekä lisämyynnin vahva kehitys Tanskassa ja Saksassa. Positiivista myynnin kehitystä tasoitti kuitenkin pienempi lisämyyntimäärä etenkin Ruotsissa ja Norjassa, mikä johtui ei-välttämättömien parannus- ja huoltotöiden lykkäämisestä taloustilanteen yleisen heikkenemisen ja korkeampien korkojen vuoksi. Vaikka lisämyyntimäärät olivat pienemmät, myyntimix parani. Tämä yhdistettynä pienempiin toimintakuluihin paransi katteita.

Ukrainan sota ei ole toistaiseksi vaikuttanut olennaisesti konsernin palveluiden kysyntään. Sopimusmyynti on pysynyt ennallaan, ja lisäpalveluiden alentunut kysyntä on suurelta osin liittynyt eräiden teknisten ja muiden ei-välttämättömien palveluiden hankkimisen lykkäämiseen. Konserni on ryhtynyt aktiivisiin toimiin noudattaakseen Venäjän vastaisia pakotteita ja varmistaakseen, että kaikkia konsernin työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti kansalaisuudesta ja taustasta riippumatta. Vaikka Ukrainan sodalla ei ole ollut suoraa vaikutusta PHM:n toimintaan, sodan epäsuorat vaikutukset, kuten inflaation kiihtyminen ja yleinen taloudellinen epävarmuus, koskettavat myös PHM:n liiketoimintaa siinä missä kaikkia muitakin yhtiöitä. Konsernin hyvä hinnoitteluvoima mahdollistaa kustannusten kasvun siirtämisen hintoihin suhteellisen tehokkaasti, mutta korkea inflaatio voi vaikuttaa väliaikaisesti jonkin verran konsernin katteisiin. Lisäksi yleinen elinkustannusten ja rahoituskustannusten kasvu voi viivästyttää joidenkin harkinnanvaraisten kunnostustoimenpiteiden tekemistä ja siten vaikuttaa konsernin liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä. Tämä tarjoaa kuitenkin konsernille lisääntyviä kasvumahdollisuuksia taloudellisten olosuhteiden parantuessa.

PHM:n näkemyksen mukaan pitkällä aikavälillä kiinnostus energiatehokkuuden kehittämistä kohtaan kasvaa ja kiinteistöissä panostetaan yhä enemmän energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoamiseen asukkaille ja vuokralaisille, mikä tarjoaa mahdollisuuksia konsernille. Pitkäaikaiset markkinatrendit, kuten kaupungistuminen, rakennuskannan vanheneminen ja kiinnostus kotien ja asuinrakennusten ajantasaistamiseen tukevat edelleen markkinan kasvua pitkällä aikavälillä.

PHM nosti vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä vuonna 2026 erääntyvän vakuudellisen takaisinostoehdollisen senioriehtoisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan enimmäismäärän aiemmasta 200 miljoonasta eurosta 450 miljoonaan euroon jatkaakseen kasvustrategiansa toteuttamista. PHM varmisti myös Sefbon hankinnan rahoituksen saamalla 140 miljoonan euron edestä merkintäsitoumuksia uusien joukkovelkakirjojen merkitsemisestä olemassa olevaan 125 miljoonan vaihtuvakorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin, jotka erääntyvät vuonna 2026. Merkintäsitoumukset annettiin lainojen nimellisarvoon. Anti toteutettiin lokakuussa, ja rahoitusmarkkinoiden haastavasta tilanteesta huolimatta kiinnostus antia kohtaan oli hyvä, mikä osoitti markkinoiden luottamuksen konsernin strategiaa ja sen toiminnan kestävyyttä kohtaan. Joukkovelkakirjalainat laskettiin liikkeelle lokakuussa hinnalla, joka vastasi 100,25 prosenttia nimellisarvosta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen konserni on toteuttanut yhden yritysoston Ruotsissa, yhden Saksassa ja yhden Suomessa. Lisäksi Norjassa konserni toteutti merkittävän yritysoston hankkiessaan Sefbo-konsernin. Sefbon oston yhteydessä Tommy Fredriksen, Sefbon nykyinen toimitusjohtaja, nimitettiin Norjan toimitus- ja maajohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Lisäksi konserni laski liikkeeseen nimellisarvoltaan 140 miljoonan euron vakuudellisen takaisinostoehdollisen senioriehtoisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan Sefbon hankinnan rahoittamiseksi.

Tiedotustilaisuus

PHM Group Holding Oyj:n toimitusjohtaja Ville Rantala ja talousjohtaja Petri Pellonmaa esittelevät tuloksen sijoittajille ja analyytikoille englanninkielisessä Teams-tilaisuudessa 15.11.2023 klo 14.00. Kutsun tuleviin tilaisuuksiin voi tilata verkkosivuilta.

 

Seuraava tulosjulkistus

PHM Group Holding Oyj julkistaa Q4-tilinpäätöstiedotteen 14.2.2024 klo 10.00.

 

PHM GROUP HOLDING OYJ

Lisätietoja antavat:

Ville Rantala, CEO, ville.rantala@phmgroup.com

Petri Pellonmaa, Group CFO, petri.pellonmaa@phmgroup.com

 

PHM Group Holding Oyj lyhyesti

PHM Group on kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit: yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. Uskomme, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä, valitseeko kumppaniksi tutun paikallisen vai ison konsernin. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://www.phmgroup.com/fi/.

Yhteyshenkilöt

Liitteet